Mutant Filigree Ant

Mutant Filigree Ant – Graphite